» کدکردن و رمزنگاری فایل های PHP

کدکردن و رمزنگاری فایل های PHP


در این بخش می توانید فایل های PHP خود را کدگذاری ( Encode ) کرده تا از هرگونه انتشار غیر مجاز, ویرایش و سوء استفاده در امان باشند. 

لازم به ذکر است که فایل های کد شده توسط سامانه Encoding سایت MiladWorkShop برای اجرا نیازی به Loader ندارند و به راحتی در کلیه هاست های اشتراکی, اختصاصی و سیستم local قابل استفاده می باشد.